regulament intern

Pentru confortul şi securitatea dumneavoastră, vă rugăm să citiți şi să respectați cu strictețe normele regulamentului intern de funcționare

Accesul în Studioul de wellness ACTIVERO (“Studioul”) va fi permis numai după completarea datelor din declarația pe proprie răspundere.

Programul de funcționare al Studioului este de luni până duminică, conform intervalelor orare afișate pe website pentru desfășurarea claselor. Accesul va fi permis în Studio cu maxim 15 minute înainte de începerea clasei.

ACTIVERO își rezervă dreptul de a modifica oricând programul de funcționare, precum și orele de program ale cursurilor organizate în cadrul Studioului, modificările urmând a fi aduse la cunoștința Clienților în timp util, prin afișare pe website-ul ACTIVERO și prin email sau SMS. Clienții trebuie să respecte întocmai orele de deschidere și de închidere prevăzute în programul de funcționare al Studioului.

Accesul și participarea Clienților la antrenamentele de grup se vor face numai în limita locurilor disponibile și cu rezervarea locului în prealabil, în persoană, la telefon sau pe website.

Clasele de grup încep conform grilei de program și durează 50-90 minute, în funcție de tipul clasei. Clasele individuale se programează cu acordul ambelor părți și durează între 60-90 minute.

Întârzierea la ședință cu mai mult de 5-10 minute este periculoasă pentru sănătatea dvs.; instructorul are dreptul de a nu admite intrarea clientului la ședința respectivă.

Prezența la orele Activero se face în baza achitării în prealabil a contravalorii unei sesiuni sau a unui pachet de sesiuni potrivit fiecărei activități. Sesiunile pot fi achitate în persoană la recepție cu numerar, plata cu card-ul bancar sau ordin de plată, ori prin intermediul website-ului, prin plata cu card-ul bancar.

Pentru a rezerva locul în prealabil pentru clasele ACTIVERO, Clientul trebuie să fi achitat sesiunea corespunzătoare acelei clase. În momentul confirmării prezenței fizice a Clientului la ora rezervată, sesiunea se va scădea din total de sesiuni deținut de client în contul ACTIVERO. În cazul în care clientul anulează rezervarea cu cel puțin 3 (trei) ore înainte de începerea orei programate, sesiunea va fi returnată contului clientului. În caz contrar, sesiunea va fi considerată folosită și se va scădea din totalul de sesiuni deținut de client. Toate aceste activități vor fi însoțite de confirmări trimise prin email.

Pentru a rezerva o sesiune individuală, Clientul trebuie să fi achitat în avans pachetul de sesiuni individuale dorit. În cazul în care Clientul anulează rezervarea cu mai puțin de 24 de ore înaintea începerii sesiunii programate, sesiunea va fi considerată realizată. Te rugăm să ajungi la timp, programarea va fi anulată dacă există o întârziere mai mare de 15 minute, dat fiind faptul că în acest caz nu mai putem garanta calitatea și beneficiile practicii.

Sesiunile ACTIVERO nu sunt returnabile. Transferul sesiunilor între clienții ACTIVERO este permis și se va realiza prin cerere adresată recepției sau direct prin website. Sesiunile ACTIVERO achitate expiră după 24 de luni de la data achiziționării, putând fi folosite oricând pe durata lor de valabilitate.

Clienților li se interzice utilizarea în cadrul Studioului a unui limbaj neadecvat sau ofensator, precum și orice tip de violență fizică și/sau verbală, atât față de ceilalți clienți, cât și față de personalul ACTIVERO. Clienții nemulțumiți de serviciile ACTIVERO trebuie să anunțe recepția în acest sens, pentru a se putea lua măsurile potrivite.

Clienților li se interzice utilizarea sălilor aflate în incinta Studioului în scopuri comerciale. Clienții nu pot oferi altor Clienți sau abonați ai Studioului, contra cost, servicii de antrenament personalizat sau orice alte servicii cu scop comercial, fără aprobarea prealabilă, în formă scrisă, a Managementului ACTIVERO. Instructorii ACTIVERO sunt singurele persoane abilitate să presteze servicii de antrenament personalizat clienților, situație în care clienții vor achita ședințe de antrenament specifice.

În incinta Studioului este interzisă publicitatea de orice fel, precum și împărțirea de broșuri sau alte mesaje personale, de către Clienți, fără acordul explicit al Managementului ACTIVERO.

Comercializarea și/sau consumul băuturilor alcoolice, a tutunului, al substanțelor narcotice și/sau altor substanțe halucinogene este strict interzisă în incinta Studioului. Desfășurarea de activități neautorizate sau solicitarea unor remunerații în schimbul activităților prestate de persoane neautorizate în cadrul Studioului este interzisă.

Pentru siguranța tuturor participanților la clase, clienții sunt rugați să nu intre în sală dacă au gripă sau alte boli contagioase, iar accesul se va realiza doar după măsurarea temperaturii la intrarea în incinta studioului și după completarea declarației pe proprie răspundere.

Vestiarul și cheia de la vestiar pot fi utilizate de către clienți numai pe parcursul unei singure intrări în incinta Studioului. Clienții nu vor depozita obiecte personale în vestiarele Studioului între 2 intrări distincte ale acestora în cadrul Studioului. Clienții își vor păstra toate obiectele personale închise în vestiarele aflate în incinta Studioului. În cazul pierderii/deteriorării cheii de la vestiar, clientul se obligă să acopere cheltuielile pentru cumpărarea unui mecanism nou şi să suporte contravaloarea manoperei privind schimbarea acestuia.

Nu răspundem de obiectele de valoare lăsate în vestiar sau de cele pierdute/uitate în vestiar.

În cazul în care echipamentul și/sau dotările din studio se deteriorează din vina clientului, persoana în cauză va acoperi toate cheltuielile materiale pentru remedierea deteriorărilor produse echipamentului sportiv sau bunului, cât și pentru reparațiile spațiului.

Este interzisă expunerea părților intime ale corpului de către clienți, în sălile Studioului.

Pentru menținerea curățeniei și sănătății tuturor participanților la clasele ACTIVERO, accesul în spațiul Studioului se face doar după acoperirea încălțămintei de stradă cu protecțiile speciale aflate în zona intrării. Accesul în sală este permis numai cu echipament sportiv și încălțăminte corespunzătoare.

Clienții sunt obligați să poarte echipament adecvat pe tot parcursul antrenamentului, respectiv pantaloni, tricou sau maiou și încălțăminte adecvată sălilor de antrenament. În scopul menținerii unui grad înalt de igienă, Clienții sunt rugați să folosească un prosop personal și să depoziteze orice deșeuri în spațiile special destinate în acest scop din interiorul Studioului.

Este interzisă intrarea clienților în sălile de activități cu produse alimentare, pahare sau alte recipiente deschise, în afara celor oferite de studio, clienţii fiind rugaţi să mențină ordinea şi curățenia în sălile Studioului.

Este interzisă efectuarea pozelor și/sau înregistrărilor video de către clienți în incinta Studioului în scopuri comerciale, fără acordul prealabil ACTIVERO exprimat în formă scrisă. Fotografia în scopuri personale (selfie, etc.) este încurajată în afara programului claselor, cu rugămintea de a folosi tag-urile și mențiunile @activero.movement (Facebook), @activero (Instagram), #activero și #movementislife și de a respecta intimitatea celorlalți clienți.

Din motive de securitate, este strict interzisă deținerea de către clienți a oricăror arme în incinta Studioului, inclusiv - dar fără a se limita la - pistoale cu gloanțe, pistoale cu gaz, spray-uri paralizante sau aparate cu electroșocuri.

ACTIVERO își rezervă dreptul de a închide unul sau toate spațiile pentru o perioadă de timp determinată, în scopul de a decora, repara sau menține spațiile, după cum va considera necesar.

ACTIVERO își rezervă dreptul de a modifica facilitățile atunci când va considera necesar, precum și de a elimina sau adăuga unele facilități și servicii. ACTIVERO îşi rezervă dreptul de a putea modifica, revizui sau completa prezentul regulament ori de câte ori este nevoie, orice modificare intrând în vigoare în momentul afișării ei pe site și a informării prin email a clienților.

ACTIVERO își rezervă dreptul de a utiliza spațiile Studioului pentru evenimente speciale. În astfel de situații, Clienții vor fi anunțați în prealabil.

Persoanei care îi deranjează pe ceilalți clienți ai Studioului prin nerespectarea acestor norme, după o corectă și prealabilă avertizare, i se va interzice accesul în centru și va pierde sesiunile achiziționate.

Vă rugăm să respectați indicațiile personalului nostru, toate acestea fiind adresate în interesul dvs.

Vă mulțumim!